preskoči na sadržaj

Osnovna škola Mate Lovraka Vladislavci

Login

 

anketa
Ocijenite naše prve WebVijesti:
Himna škole

Kalendar
« Srpanj 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji

Vrijeme

 

Zadruga

TV program

Tražilica
NATJEČAJ

Osnovna škola Mate Lovraka, Vladislavci objavljuje

                                                     NATJEČAJ

za radno mjesto

  • učitelja glazbene kulture - 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme, 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječaj je otvoren od 30.03.2018. do 7.4.2018. godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti (presliku osobne dokumentacije):

životopis, diplomu, dokaz o hrvatskom državljanstvu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci i potvrdu o evidentiranom radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. 

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u javnu službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i  priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), pozivaju se da prilikom prijave na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 20 dana od dana donošenja Odluke o izboru putem mrežne stranice škole http://os-mlovraka-vladislavci.skole.hr/.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Osnovna škola Mate Lovraka, 31404 Vladislavci, Kralja Tomislava 75

Priloženi dokumenti:
obavijest 13.4.2018.pdf

preskoči na navigaciju